Jak wygląda praca wojskowego?

0
1397

Myślisz o pracy w służbie mundurowej? Do wyboru masz kilka możliwości. Zaczynając od pracy strażnika, policjanta, strażnika miejskiego, służb granicznych, sił zbrojnych, inspektora transportu drogowego czy też służby więziennej. Dzisiaj skupimy się jednak na pracy wojskowego. Jak wygląda praca w takim zawodzie? Jakie są podstawowe uprawnienia i obowiązki służbowe żołnierzy zawodowych? Przekonajmy się!

Przeczytaj też: https://www.zawody.pl/praca-wojskowego/ 

Praca wojskowego – jak wygląda?

Wojsko kojarzy się wielu osobom albo z dawnymi czasami, kiedy to każdy mężczyzna musiał poświęcić swoje życie i udać się na wojnę o wolność, albo z komisją wojskową, na którą trzeba się obowiązkowo stawić. Dzisiaj może być to kojarzone też z serialami czy filmami. Żołnierz czy też wojskowy jest to osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych kraju. 

W ten sposób jest on zobowiązany do obrony granic lub może być skierowany poza granicę własnego kraju i walkę. Takie sytuacje są jednak nieczęste i dzieje się tak tylko i wyłącznie, w przypadku kiedy jakiś kraj jest agresorem lub ze względu na umowy międzynarodowe. W okresie pokoju, gdy nie mają miejsca żadne konflikty zbrojny, żołnierze pomagają cywilom w czasie klęsk żywiołowych oraz katastrof.

Uprawnienia i obowiązki służbowe żołnierzy zawodowych

W tym celu, czyli do opisania obowiązków i uprawnień wynikających z pełnienia służby jako żołnierz posłużyliśmy się art. 50a i art. 51 z ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Według niej:

Art. 43.

  1. Żołnierz zawodowy ma szczególny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej i poświęcenia się służbie Narodowi i Ojczyźnie. Powinien być wzorem patriotyzmu i honoru, pełnić służbę lojalnie i sumiennie, być sprawiedliwym i dbałym dowódcą, opiekunem i wychowawcą, zdyscyplinowanym podwładnym, szczerym i dobrym kolegą.
  1. Żołnierze zawodowi są obowiązani wykonywać rozkazy przełożonych i są odpowiedzialni za realizację powierzonych im zadań; jednakże nie wolno im wykonywać rozkazów, jeżeli łączyłoby się to z popełnieniem przestępstwa. Odpowiedzialność osobista podwładnych nie zwalnia przełożonych od ich własnej odpowiedzialności.

Art. 50a. [Obowiązek utrzymywania sprawności fizycznej]

  1. Żołnierz zawodowy jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych przez uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach z wychowania fizycznego.

Art. 51. [Tajemnica wojskowa]

  1. Żołnierze zawodowi są obowiązani zachować w tajemnicy wszystkie informacje niejawne, z którymi zapoznali się podczas lub w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej, w tym również informacje stanowiące tajemnicę innego państwa chronioną na zasadzie wzajemności na podstawie zawartych umów międzynarodowych.

Zobacz też: http://www.provimi.pl/kostiumolog-ile-zarabia/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here