Instalacja kolektorów słonecznych

0
931

W ostatnich latach coraz większą popularność zyskują alternatywne, odnawialne źródła energii, w tym energia słoneczna. To źródło jest dobre, ponieważ jeszcze przez co najmniej kolejne 5 miliardów lat będzie dostępne. Ilość wytwarzanego przez nie światła jest ogromna. Aby zbierać i magazynować energię słoneczną, konieczny jest montaż fotowoltaiki.

Gdzie zainstalować panele?

Aby zmaksymalizować wydajność, należy wziąć pod uwagę niektóre cechy ich położenia na powierzchni i zgodnie z tym dokonać montaż fotowoltaiki.

Cień największym wrogiem baterii słonecznych

Najważniejszą rzeczą w wyborze miejsca instalacji jest zacienienie. Jeśli bateria znajduje się w cieniu innych budynków lub drzew, nie wytworzy wystarczającej ilości energii dla optymalnej funkcjonalności. Montaż fotowoltaiki w zacienionym miejscu jest nieefektywny.

Zorientowanie geograficzne

Konieczne jest skierowanie twornika w stronę słońca, aby maksymalny strumień światła słonecznego padał na ogniwa fotowoltaiczne. W naszym położeniu jest to kierunek południowy z niewielkimi odchyleniami.

Nachylenie segmentów

Ten aspekt, podobnie jak poprzedni, zależy od położenia geograficznego. Specjaliści zalecają ustawienie kąta nachylenia równego szerokości geograficznej, w której się znajduje. Nadto, jeśli nie jesteś na równiku, korekcję kąta należy wykonać w zależności od pory roku i wynosi ona 12 stopni – wzrost w lecie, spadek w zimie.

Ważny element instalacji

Energia wytwarzana przez panele słoneczne nie ma technicznej możliwości bezpośredniego wykorzystania do działania żadnych urządzeń elektrycznych. Aby wyizolować moc niezbędną do pracy, stosuje się rodzaj falowników między panelem a główną siecią zużycia. Pozwala on na zamianę prądu stałego, produkowanego przez panele fotowoltaiczne, na prąd zmienny, którym zasilane są urządzenia używane w domu.

Trzy główne typy połączeń paneli słonecznych.

Połączenie offline. Ta opcja jest częściej stosowana w tych obszarach terytorialnych, w których nie ma żadnej scentralizowanej sieci elektroenergetycznej.

Połączenie alternatywne jest optymalna w miejscach, w których centralne zasilanie odbywa się za pośrednictwem sieci prądu przemiennego.

Połączenie szeregowe z siecią. Aby podłączyć system do sieci elektrycznej, metoda ta polega na tworzeniu nadmiaru energii słonecznej.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Hymon Energy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here