Szkolenia bezrobotnych – czy zawsze zasadne

0
1302

Każdego roku na walkę z bezrobociem w naszym kraju wydawane są miliardy złotych, praktycznie całym dysponentem tych środków są urzędy pracy, które powinny z jednej strony aktywnie poszukiwać pracy dla osób zarejestrowanych w tych urzędach, z drugiej zaś przeprowadzać takie działania, w tym szkolenia dla osób bezrobotnych, by stworzyć warunki do ich zatrudnienia i wyjścia ze stanu długotrwałego bezrobocia. Wydaje się, że urzędy pracy nie bardzo spełniają pokładane w nich nadzieje, zarówno w sferze aktywnego poszukiwania pracy dla osób bezrobotnych (tylko 10 procent osób podejmujących pracę znalazło ją dzięki pośrednictwu urzędów pracy), jak i w sferze organizacji szkoleń (około 95 procent osób odbywających szkolenia organizowane przez urzędy pracy nie znajduje jednak pracy, pozostając w dalszym ciągu bez pracy). Recepta na taka sytuacje mają być prywatne urzędy pracy, jak też zreformowanie już istniejących urzędów, z większym naciskiem na ich aktywność i racjonalne wydawanie pieniędzy otrzymywanych z budżetu państwa.

http://blogopracy.net.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here