Studia: socjologia

0
1568

Warto studiować! Nie ma kierunków samych w sobie lepszych i gorszych, na każdym można poszerzyć horyzonty, jeżeli ma się jedynie takie pragnienie. Są tylko źle dobrane ze względu na: 1) presję otoczenia, 2) małe pojęcie o specyfice danych kierunków albo 3) brak zrobienia ważnego kroku: researchu. Do tego dochodzi fakt bycia bardzo młodym i nie wiedzącym, co się chce robić w życiu człowiekiem. Nie łatwo wybrać drogę nauki, którą będziemy kroczyć przez następne trzy albo sześć lat, potrzebna będzie nawet wizyta u doradcy zawodowego, choćby w której z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, tak czy siak na pewno warto już na poziomie szkoły średniej zainteresować się tym tematem.

Czym jest socjologia? Pierwsze, co przychodzi do głowy: nauką o społeczeństwie. Mamy takie skojarzenie po przedmiocie szkolnym zwanym Wiedzą o społeczeństwie. A to błąd. Najkrócej można ująć, że socjologia używając swych narzędzi bada to, jak działa i jak zmienia się społeczeństwo, a także to, jak tworzą i przejawiają się więzi społeczne. W przeciwieństwie do psychologii bada nie poszczególne jednostki, ale grupy społeczne i więzi między nimi oraz ich członkami. Zresztą kuszenie się o jedną, jedyną prawidłową definicję socjologii nie jest najlepszym pomysłem, skoro na studiach będziemy musieli poznać co najmniej kilka z nich.

Dla kogo jest socjologia? Z pewnością najbardziej dla tych, którzy są zainteresowani poczynaniami i działaniami innych ludzi, ale w wymiarze szerszym niż pojedyncza jednostka. Od tej ostatniej są psychologowie i psychoterapeuci. Czy to oznacza, że osoba introwertyczna i zamknięta w sobie, preferująca głównie własne towarzystwo, wedle hasła „KKK”, czyli książka, kot i kawa, nie odnajdzie się na omawianym kierunku? Wręcz przeciwnie, socjologia zapewnia wszechstronny rozwój, można nawet zostać pracownikiem naukowym i zagłębić się w badania, np. statystyczne. Albo poświęcić się lekturze ekstremalnie ciekawych książek. Do wyboru, do koloru.

Gdzie można studiować socjologię? Odpowiedź jest prosta: w każdym większym mieście, tak stacjonarnie, jak i niestacjonarnie, tak na uczelniach publicznych, jak i prywatnych. I każde z tych miejsc będzie miało swoją specyfikę studiowania, warto się nad tym tematem zastanowić. Teraz już studia publiczne nieco zatraciły renomę, to samo ze studiami dziennymi, czym więc kierować się przy decydowaniu o tym, gdzie studiować? Oczywiście indywidualnymi predyspozycjami i tym, czy na przykład podejmujemy się różnych działań oprócz studiowania. Panuje tutaj pełna dowolność od kiedy studia stały się masowe.

Socjologia studia oferuje masę ciekawych i praktycznych kursów. Odnajdzie wśród nich coś dla siebie tak umysł ścisły, jak i humanistyczny, bo trzeba powiedzieć, że omawiany tu kierunek jest dość uniwersalny. Ci pierwsi odnajdą się na logice czy metodach i technikach badań socjologicznych oraz metodach statystycznych, ci drudzy w socjologii kultury czy socjologii polityki, a także wielu innych kursach. Omawia się również podstawy takich nauk jak filozofia czy psychologia, z naciskiem na psychologię społeczną. Jeżeli ktoś waha się między poszerzaniem swojej wiedzy ścisłej/socjologicznej i tego typu podziały są dla niego iluzją, to może odnaleźć na studiach socjologicznych upragnioną różnorodność.

Ci, którzy lubią czytać, powinni szybko odnaleźć się na socjologii, bo ta dziedzina nauki obfituje w bardzo ciekawe lektury, nawet nie tylko ściśle związane z tokiem studiów, co po prostu atrakcyjnymi do zapoznania się we własnych zakresie. Są to na przykład „Człowiek – istota społeczna” (Elliot Aronson), „Bunt mas” (José Ortega y Gasset) czy „Druga płeć” (Simone de Beauvoir). To tylko kilka z szeregu pozycji, które warto sobie przyswoić, nawet przed studiami (choć może to sprawiać kłopot), ponieważ dają one pojęcie o tym, o czym będzie się uczyć na upragnionym kierunku studiów.

Jakie są perspektywy zawodowe po socjologii? Głównie w badaniach marketingowych i reklamie, najniższe stanowiska to ankieter i telemarketer, natomiast wielu absolwentów socjologii, którzy wybili się na własnym kierunku, pozostają na uczelni bądź poszukiwani są do pracy w badaniach. Dużo zależy od pracy własnej podejmowanej tak na uczelni, jak i poza nią. Powstaje tutaj dylemat: czas poświęcić na zgłębianie arkanów nauki i kontynuować swoją pasję w coraz bardziej zaawansowanych badaniach w murach uczelni, czy już od początku poznawać rynek pracy i chwytać się szeregu działalności na tym poletku? Trudne pytanie.

Czy warto studiować socjologię? Jednoznacznej odpowiedzi nie ma, to dana osoba musi za pomocą różnych środków ocenić, czy to kierunek dla niej. Dla jednych tego typu studia mogą okazać się przygodą życia i sposobem na niego, dla innych – ponieważ charakter studiów nie zbiega się z możliwościami i ambicjami studenta – mogą wydać się niepotrzebne. Oczywiście każdemu życzymy strzału w dziesiątkę, jeśli chodzi o wybór ścieżki zawodowej.

Podsumowując powyższe rozważania, na tapecie pojawiają się następujące przemyślenia: a) warto studiować, trzeba tylko dopasować studia do własnych predyspozycji, a to niełatwe zadanie; b) socjologia to nauka o tym, jak działa i zmienia się społeczeństwo, a to tylko jedna z szeregu definicji; c) omawiany kierunek jest dla ludzi, których owo działanie i zmiana społeczeństwa interesuje, tak dla ścisłowców, jak i humanistów, tak dla ekstrawertyków, jak i introwertyków – nie mylmy jednak pojęć, że dla wszystkich, bo nie są to studia należące do najłatwiejszych; d) socjologię można studiować w różnych formach w każdym większym mieście na czele z Warszawą i Krakowem; e) studia socjologiczne są niezwykle ciekawe, jeśli pragnie się rozwijać horyzonty i jest się otwartym na wiedzę; f) wiążą się z nią ciekawe lektury, warto już na poziomie szkoły średniej przeczytać jakąś, by się przekonać, czy nauka ta nas ciekawi, g) perspektywy zawodowe po socjologii zależą od tego, na ile zdążyliśmy ją opanować oraz od pozauczelnianej działalności; h) warto studiować socjologię jeżeli już ma się jakiś plan na siebie.

https://www.irelandstats.com/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here