Odpowiedzialność spedytora za szkody

0
935

Spedytor odpowiedzialny jest za szkody powstałe w wyniku: – utraty, czyli zaginięcia przesyłki, – ubytku, czyli zaginięcia elementu przesyłki, – uszkodzenie ładunku, – nie wykonaniu zlecenia w wyznaczonym czasie. Firma spedycyjna odpowiedzialna jest za straty powstałe w trzech pierwszych przypadkach w czasie od przyjęcia przesyłki do jej wydania przewoźnikowi, kolejnemu spedytorowi, zleceniodawcy lub osobie wskazanej przez niego. Spedytor odpowiada za ładunek w okresie, w którym realizowane jest zlecenie spedycyjne. Zwłoka zawiniona występuje jedynie wtedy, gdy opóźnienie jest następstwem wydarzeń, za które odpowiedzialny może być spedytor. Są to np. opóźnienie w przekazaniu zlecenia przewozu, opóźnienie związane z przedłużaniem się okresu magazynowania. Spedytor odpowiada również za szkody spowodowane nie przekazaniem informacji zleceniodawcy. Spedytor ma obowiązek ubezpieczenia towaru na podstawie pisemnego polecenie. Ubezpieczenie wiąże się z podaniem wartości przesyłki oraz rodzajów ryzyka. Dochodzenie roszczeń związanych z polisą ubezpieczeniową przez spedytora następuje tylko wtedy, gdy zleceniodawca zleci to firmie spedycyjnej i otrzyma za to wynagrodzenie.

https://www.moto.info.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here