Polskie rolnictwo na tle Unii Europejskiej.

0
1306

Poziom polskiego rolnictwa na tle innych krajów, należących do Unii Europejskiej jest do Sc niski. Barierą hamującą unowocześnienie i jego rozwój jest przede wszystkim bardzo duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych i rozdrobnienie gruntów. Taka sytuacja utrudnia, nie tylko ich modernizację ale również ogranicza możliwość dopłat. Kolejnym problemem jest  nadmierne zatrudnienie i przeludnienie wsi w porównaniu do innych krajów Europy Zachodniej. Niski jest również poziom wykształcenia ludności wiejskiej oraz brak konsekwentnej polityki rolnej. Duże znaczenie ma też mechanizacja rolnictwa, niestety u nas jeszcze na dość niskim poziomie. A przecież to ona ma podstawowe znaczenie w rozwoju rolnictwa i życia na wsi. Maszyny, które obecnie używają rolnicy nie są na wysokim poziomie jeśli chodzi o ich jakość i nowoczesność. Dlatego tak ważne jest stworzenie zaplecza technicznego, które by te maszyny utrzymywało w dobrym stanie. Nie chodzi tu tylko o =części do ciągników, ale także o =części do maszyn rolniczych. =Części rolnicze to podstawa każdej maszyny. Sprzęt rolniczy nie jest, w przeważającej części, najnowocześniejszy. Rolników nie zawsze stać na zakup nowego sprzętu. Dlatego należy zadbać o dobrej jakości części zamienne. Przecież maszyny i urządzenia, to podstawa produkcji rolnej, i bytu wielu gospodarstw rolnych i ich rodzin.

http://www.ridetolive.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here